Bescherming erfgenamen

Per 1 september 2016 treedt de Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Wat betekent dit voor u?

Wanneer u een erfenis krijgt, kunt u beslissen deze te aanvaarden of te weigeren, ook wel verwerpen genoemd. Indien u aanvaardt, krijgt u zowel bezittingen als de schulden. U  kunt er echter ook voor kiezen om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat wil zeggen dat u alleen wat krijgt als er, na betaling van schulden, nog geld overblijft. Als er in de nalatenschap onvoldoende vermogen is om de schulden te betalen, bent u voor de onbetaalde schulden niet aansprakelijk.

Al heel snel en misschien wel onbewust, gaat men er vanuit dat de nalatenschap is aanvaard. De rechter achtte onlangs het pinnen van geld van de bankrekening, die behoorde tot de nalatenschap, al voldoende om de conclusie te trekken dat de nalatenschap was aanvaard. Met alle gevolgen van dien.

Door deze nieuwe wet krijgt de erfgenaam een extra bescherming. Wanneer u de erfenis heeft aanvaard en u wordt daarna geconfronteerd met  schulden die u niet kende of hoefde te kennen, is er een met ingang van 1 september 2016 een uitweg. U kunt de kantonrechter, binnen drie maanden na ontdekking van de schulden, machtiging verzoeken om de nalatenschap alsnog  beneficiair te mogen aanvaarden. Dit voorkomt onaangename verrassingen.

Onbekendheid met feiten  wordt dus beschermd!

 

Lees meer over deze nieuwe wet:

www.eerstekamer.nl

www.rijksoverheid.nl

 

Download het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting (via Rijksoverheid.nl)

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over erfrecht?

Op onderstaande website(s) kunt u terecht voor informatie over dit onderwerp.

 

www.belastingdienst.nl