Checklist vaststellings-overeenkomst

 

Een van de manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, is via een vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek). Partijen hebben in dit geval veel contractvrijheid om afspraken naar eigen tevredenheid te maken. Bijgevoegde checklist beschrijft de essentiële punten van een vaststellingsovereenkomst.

De belangrijkste checks zijn natuurlijk:

  • wordt aan de wettelijke opzegtermijn voldaan?
  • is er geen sprake van een opzegverbod?
  • is er recht op een transitievergoeding en zo ja, klopt het bedrag?
  • en tot slot: behoud ik met deze overeenkomst mijn recht op WW?

Maar er is meer….

Zo kunnen ook afspraken worden gemaakt over:

  • de nog resterende vakantiedagen (opnemen of uitbetalen);
  • vrijstelling van werkzaamheden tot het einde van het dienstverband;
  • het concurrentie– en/of relatiebeding;
  • een getuigschrift en/of referentie
  • de kosten van juridisch advies;

Download onderstaande checklist voor een overzicht plus toelichting:


Download checklist

Wist je dat… 

Wij ook vaststellingsovereenkomsten opstellen (voor zowel werkgevers als werknemers) én daarna, mocht je dit willen, de onderhandelingen namens jou voeren of je op de achtergrond bijstaan in de onderhandelingen?

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Blijf op de hoogte!

Volg ons op Facebook en LinkedIn:

 

www.facebook.com

www.linkedin.com