Wanneer ben je gescheiden?

In een echtscheidingsprocedure is een aantal data van belang. Maar vanaf welke datum ben je nu écht, officieel, gescheiden?

 • datum indiening verzoekschrift bij de rechtbank
 • datum van uitspraak van de rechtbank
 • datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de gemeente?

Antwoord: vanaf de datum dat de echtscheidingsbeschikking in de registers van de gemeente is ingeschreven.

Ter verduidelijking:

 • Datum indiening echtscheidingsverzoek bij de rechtbank
  • Op deze datum vraag je (via je advocaat) de rechtbank of zij de echtscheiding tussen jou en je man/vrouw willen uitspreken. Deze datum geldt in beginsel als de peildatum voor de omvang van de boedel die verdeeld moet worden (bezittingen en schulden). In feite wordt er per deze datum dus een “knip” door jullie gezamenlijke boedel/vermogens gemaakt. Je bent op dit moment echter nog getrouwd!
 • Datum waarop de rechtbank de echtscheiding uitspreekt
  • Nadat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend (en wellicht een zitting heeft plaatsgevonden waar de zaken verder zijn besproken), spreekt de rechtbank de echtscheiding uit. Ook op dit moment ben je voor de wet echter nog niet gescheiden!
 • Datum van inschrijving in de registers van de gemeente
  • Nadat de echtscheiding door de rechtbank is uitgesproken en de rechter deze beslissing heeft opgeschreven in een zogenaamde beschikking, dient deze beschikking te worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar je getrouwd bent. Jouw/jullie advocaat dient de beschikking daartoe aan de gemeente toe te sturen, met het verzoek de echtscheiding in te schrijven. Nadat dit is gebeurd, krijgt de advocaat van de gemeente een brief terug, waarin staat per welke datum de echtscheiding is ingeschreven. Dát is de datum waarop u officieel gescheiden bent.

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Blijf op de hoogte!

Volg ons op Facebook en LinkedIn:

 

www.facebook.com

www.linkedin.com