Handhaving DBA uitgesteld

Handhaving van de Wet DBA is opnieuw uitgesteld. Dat hebben de minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris van Financiën in hun brief van 9 februari 2018 aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder werd de handhaving al opgeschort tot 1 juli 2018. Dit keer wordt handhaving opgeschort tot 1 januari 2020.

 Waarom wordt de handhaving opgeschort?

De Wet DBA heeft niet de beoogde duidelijkheid en rust gebracht. Men ervaart dat de huidige arbeidswetgeving, grotendeels uit 1907 niet meer past bij de huidige arbeidsverhoudingen en dat daardoor onrust is ontstaan na invoering van de Wet DBA. Het kabinet streeft naar een nieuwe wet, die de Wet DBA zal vervangen en meer rust zal brengen. Totdat deze nieuwe wet er is, geldt de Wet DBA. Omdat de Wet DBA echter niet goed aansluit op de geldende arbeidswetgeving, wordt de handhaving van de wet uitgesteld tot 1 januari 2020.

 Wat betekent dit?

Dit betekent dat opdrachtgevers die met ZZP’ers werken, en waarvan achteraf blijkt dat eigenlijk geen sprake is van eenZZP’er maar van een dienstverband, in elk geval tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen krijgen opgelegd. Volgens de belastingdienst, hoef je als opdrachtgever of als ZZP’er tot die tijd dus niet met de eerder geïntroduceerde modelovereenkomsten te werken. Mocht je dit al wel doen, of mocht je het fijn vinden om dit wel te gaan doen (om bijvoorbeeld meer zekerheid voor opdrachtgever en ZZP’er te creëren), dan mag dit natuurlijk wel.

Uitzonderingen

Er wordt echter een uitzondering gemaakt. De belastingdienst zal vanaf 1 juli 2018 wél gaan optreden tegen kwaadwillende opdrachtgevers, dus opdrachtgevers die opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid creëren om zo geen premies te hoeven betalen. Door deze categorie wel aan te pakken wil de Belastingdienst uitbuiten aan de onderkant van arbeidsmarkt tegengaan.

Naslagwerk

Klik hier voor de uitleg van de Belastingdienst.

Klik hier voor de brief van de Ministers aan de Tweede Kamer.

Achtergrond

De Wet DBA is op 1 mei 2016 in werking getreden en verving de tot dan geldende VAR-verklaring. De wet had tot doel meer zekerheid te geven over de arbeidsrelatie die opdrachtgever en ZZP’er met elkaar aangaan. Deze zekerheid zou geboden moeten worden doordat opdrachtgever en ZZP’er in situaties waarin twijfel zou kunnen ontstaan met modelovereenkomsten dienden te gaan werken, waarin zij dan aangeven dat geen sprake is van werknemerschap, maar van een zelfstandige.

In het regeerakkoord dat in oktober 2017 werd gepresenteerd, werd aangekondigd dat de Wet DBA vervangen dient te worden door een ander systeem. Eerder sprak kabinet over een webmodule met vragen over de manier van werken en een opdrachtgeversverklaring indien de antwoorden op de vragen in de webmodule daartoe aanleiding geven. Schematisch zou het uitgangspunt moeten zijn:

Op dit moment bestaat er echter nog geen enkele zekerheid over de nieuwe wet, de webmodule en de wijze waarop hieraan invulling zou moeten worden gegeven. Wellicht dat het allemaal tóch weer helemaal over een andere boeg moet.

To be continued dus…..

 

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over arbeidsrecht?

Op onderstaande websites kunt u terecht voor informatie over onderwerp.

 

www.vaan-arbeidsrecht.nl

www.uwv.nl

www.rijksoverheid.nl