Sociaal plan bij collectief ontslag

Rechtvaardigt een sociaal plan altijd het voorgestelde collectief ontslag? Nee!

Collectief ontslag

Van collectief ontslag is sprake indien sprake is van:

  • ontslag van 20 werknemers of meer;
  • binnen een periode van 3 maanden;
  • binnen 1 UWV werkgebied.

Deze definitie blijkt uit artikel 1 van De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Deze wet stelt een aantal regels die gelden in geval van collectief ontslag.

Sociaal plan

De wet bevat geen verplichting tot het opstellen van een sociaal plan bij collectief. Het komt echter wel vaak voor dat dit wordt gedaan. Een sociaal plan bevat vaak bepalingen over onder andere:

  • herplaatsing van werknemers;
  • ontslagvolgorde (o.a. afspiegelingsbeginsel);
  • ontslagvergoeding;
  • gevolgen voor het opgebouwde pensioen;
  • outplacement;
  • beĂ«indigingsmethode.

De werkgever kan zelf, eventueel met hulp van de Ondernemingsraad (OR) een sociaal plan opstellen, maar hij kan dat ook in samenwerking met de vakbond doen.

Een sociaal plan is niet per definitie bindend. Ook indien een sociaal plan is opgesteld, heeft de werknemer de mogelijkheid het ontslag ter beoordeling voor te leggen aan de kantonrechter. Zeker wanneer de werkgever het sociaal plan eenzijdig, dus niet in samenwerking met de vakbond, heeft opgesteld, kan de rechter van het plan afwijken.

Het loont derhalve wel degelijk de moeite om, ook in geval van een collectief ontslag met sociaal plan, het ontslag te laten toetsen door een deskundige advocaat!

 

NB. In geval van collectief ontslag gelden meer regels dan hierboven zijn weergegeven. Wij raden u daarom aan contact op te nemen indien u met (collectief) ontslag wordt geconfronteerd, zodat wij u kunnen voorzien van een advies op maat.

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over arbeidsrecht?

Op onderstaande websites kunt u terecht voor informatie over onderwerp.

 

www.vaan-arbeidsrecht.nl

www.uwv.nl

www.rijksoverheid.nl