Compensatie zwangere zelfstandigen

 

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen zijn, kunnen in aanmerking komen voor een compensatieregeling.

Wie?

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 van een kind zijn bevallen. Om als zelfstandige voor compensatie in aanmerking te komen, moet je aan één van de drie voorwaarden voldoen:

  • Je bent zelfstandige.
  • Je bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
  • Je bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

Waarom?

Vrouwelijke zelfstandigen die in de hierboven genoemde periode zijn bevallen komen in aanmerking voor compensatie omdat zij destijds geen aanspraak konden maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel namelijk in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juli 2008 kregen vrouwelijke zelfstandigen via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering. Voor vrouwelijke zelfstandigen die in de tussentijd zijn bevallen is de compensatieregeling in het leven geroepen.

Hoeveel?

De compensatie zal circa € 5.600 bedragen. Dit bedrag is gelijk aan de gemiddelde zwangerschaps- en bevallingsuitkering in 2017.

Wanneer?

De aanvraag voor compensatie kan worden gedaan van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018. Indien compensatie wordt toegekend, wordt deze vanaf januari 2019 uitbetaald.

LET OP!

De compensatie is een inkomensvoorziening, zodat deze ook van belang is bij het aanvragen van toeslagen, waaronder huurtoeslag en zorgtoeslag. De compensatie wordt vanaf 2019 uitgekeerd, zodat men tijdig extra inkomsten bij de Belastingdienst kan opgeven en zo naheffingen kan voorkomen. Let dus op met het doen van aangifte en bij het aanvragen van toeslagen!

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over arbeidsrecht?

Op onderstaande websites kunt u terecht voor informatie over onderwerp.

 

www.vaan-arbeidsrecht.nl

www.uwv.nl

www.rijksoverheid.nl