(Vervangende) toestemming voor vakantie met kind

 

Het is een jaarlijks terugkerend probleem in de vakantieperiode, vooral in geval van gescheiden ouders: de ene ouder wil met het kind (of de kinderen) op vakantie, maar de andere ouder geeft hiervoor geen toestemming. Wat zijn je rechten, plichten en mogelijkheden?

De toestemming

Toestemming voor vakantie met een kind is aan de vereist indien niet enkel de reizende ouder met het gezag belast is, maar ook anderen (bijvoorbeeld de andere ouder). Indien u namelijk met een minderjarig kind naar het buitenland wilt te reizen, moet u kunnen aantonen dat de personen die het gezag over dat kind hebben, toestemming hebben gegeven voor deze reis. Dit vereiste is in het leven geroepen om kinderontvoering tegen te gaan.

Een veel voorkomende situatie is dat, in geval van gescheiden ouders, de ene ouder met het kind naar het buitenland op vakantie wil. Indien beide ouders met het gezag over het kind zijn belast, heeft de reizende ouder voor zo’n vakantie toestemming nodig van de andere ouder.

Indien je reist met het kind zonder toestemming van de andere gezagsdrager is officieel sprake van kinderontvoering. De kans bestaat daardoor dat je op het vliegveld of aan de grens wordt aangehouden vanwege het ontbreken van de toestemming of dat de andere gezagsdrager aangifte doet bij de politie.

Voorkom deze problemen en zorg tijdig voor de vereiste toestemming!

Hoe?

In veel gevallen zal de voorgenomen vakantie van de ene ouder (hopelijk) niet op weerstand van de andere ouder (of een ander die met het gezag belast is) stuiten. In dat geval kunnen de met het gezag belaste personen gebruik maken van het formulier ‘toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’ van Rijksoverheid. Met dit ingevulde formulier en een kopie van het paspoort van de andere gezagsdrager kun je aantonen dat alle personen die met het gezag belast zijn, toestemming geven voor de reis. Gebruik van dit formulier is niet verplicht, maar kan bij een eventuele controle aan de grens wel voor een vlottere afwikkeling zorgen.

Geen toestemming?

Het kan zijn dat de ander, of jij zelf, geen toestemming verleent voor de voorgenomen vakantie. Indien je er niet in onderling overleg uit komt, kun je ervoor kiezen om via een kort geding bij de rechter vervangende toestemming voor de vakantie te vragen. Je vraagt dan aan de rechter om zijn toestemming in de plaats te laten treden van de vereiste toestemming van de andere ouder.

De rechter luistert tijdens zo’n zitting naar de standpunten van beide partijen en de reden waarom geen toestemming wordt verleend en zal uiteindelijk bepalen of de reizende ouder met het kind op vakantie mag gaan. Het belang van het kind staat hierbij centraal. Factoren die een rol kunnen spelen in de afweging zijn o.a. de vakantiebestemming, veiligheidsrisico’s, risico op kinderontvoering, duur van de reis en bijvoorbeeld de informatieverschaffing of het gebrek daaraan door de reizende ouder.

Advies

Ben je van plan om met een kind naar het buitenland te reizen? Verzoek de andere ouder of andere gezagsdrager dan tijdig om zijn/haar toestemming. Wordt de toestemming niet verleend? Neem dan contact met ons op, zodat we de mogelijkheden tot vervangende toestemming kunnen bespreken.

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over familierecht?

Op onderstaande website(s) kunt u terecht voor informatie over dit onderwerp.

 

www.verenigingfas.nl

www.kinderbescherming.nl

www.opvoedadvies.nl

www.kiesvoorhetkind.nl

www.villapinedo.nl