Hoe zit het nu? Van 12 naar 5 jaar partneralimentatie?

 

Al lange tijd is de grondslag en de duur van partneralimentatie hot topic in de politieke discussie. 12 jaar partneralimentatie, past dat nog wel bij de huidige maatschappij of is er aanleiding tot wijziging (lees: verkorting) van de maximale alimentatieduur?

Chronologie

Het Initiatiefvoorstel ‘Wet herziening partneralimentatie’ dat VVD, D66 en PvdA in 2015 indienden, ontving veel kritiek en werd volledig afgekraakt door de Raad van State. Naar aanleiding van deze kritiek, werd op 14 maart 2017 een nota van wijziging ingediend. Het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel werd hiermee gewijzigd, maar de voorgestelde wijziging in de duur van partneralimentatie bleef gehandhaafd.

Na deze nota van wijziging, bleef het lange tijd stil. Tot nu. VVD, D66 en PvdA hebben hun ideeën van stof ontdaan en pleiten opnieuw voor een wijziging van (de duur van) partneralimentatie. Op 11 juni 2018 werd opnieuw een nota van wijziging ingediend, waarmee het wetsvoorstel ingrijpend werd vereenvoudigd. Aan de kritiekpunten, zoals hier uiteengezet, werd gehoor gegeven, waardoor op dit moment enkel nog de verkorting van de duur van partneralimentatie ter discussie staat.

Op woensdag 27 juni 2018 heeft de behandeling van het gewijzigde wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Die dag hebben de politieke partijen uit de Tweede Kamer een reactie gegeven op het wetsvoorstel. De bal ligt nu weer bij de initiatiefnemers. Zij dienen nu een reactie op de door de Tweede Kamer gestelde vragen voor te bereiden.

Dan nu; welke voorgestelde wijzigingen zijn er nu nog over? Ofwel; waar wordt nu over vergaderd?

Inhoud

Het wetsvoorstel ziet nu voornamelijk op de duur van de partneralimentatie. Volgens initiatiefnemers zou voor de duur van de partneralimentatie het volgende moeten gelden:

Uitgangspunt dient te zijn dat de duur van de partneralimentatie de helft bedraagt van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Daarop zouden twee uitzonderingen moeten gelden:

  1. Indien sprake is van een huwelijk dat 15 jaar of langer heeft geduurd en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd. De maximale alimentatieduur zou dan 10 jaar moeten bedragen;
  2. Indien sprake is van een huwelijk, waarbinnen kinderen aanwezig zijn, bedraagt de alimentatieduur maximaal 12 jaar. De alimentatieplicht eindigt in dit geval bovendien op het moment dat het jongste kind de twaalfjarige leeftijd heeft bereikt.

Voorts eindigt de alimentatieplicht als de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot de AOW-leeftijd bereikt.

NB. Indien sprake is van een onderhoudsplichtige die de AOW-leeftijd al heeft bereikt, maar er ook een kind is dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, geldt de langste termijn, aldus initiatiefnemers.

Volledigheidshalve: de regel, dat de alimentatieplicht eindigt indien de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt of gaat samenwonen als waren zij gehuwd, blijft in tact.

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over familierecht?

Op onderstaande website(s) kunt u terecht voor informatie over dit onderwerp.

 

www.verenigingfas.nl

www.kinderbescherming.nl

www.opvoedadvies.nl

www.kiesvoorhetkind.nl

www.villapinedo.nl