Indexering alimentatie 2019

Betaal of ontvang je alimentatie? Let dan op de indexering. Het indexeringspercentage voor 2019 bedraagt 2%. Dit betekent dat de alimentatie die je betaalt of ontvangt per 1 januari 2019 met 2% wordt verhoogd ten opzichte van 2018.

Waarom indexering?

Alimentatiebijdragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, worden jaarlijks door de Minister van Veiligheid en Justitie geïndexeerd. Dit betekent dat de Minister, meestal in november, een percentage vaststelt waarmee alimentatiebijdragen het volgende jaar worden verhoogd. Dit percentage is afhankelijk van de stijgingen van de lonen in dat komende jaar. Dit loonindexcijfer wordt jaarlijks vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De indexeringspercentages van de afgelopen 10 jaar zagen er als volgt uit:

tabel 2

Indexering van alimentatiebijdragen werkt vanzelf. Dat wil zeggen dat je niet jaarlijks een nieuw alimentatiebedrag door een advocaat of een rechter hoeft te laten vaststellen. De alimentatieplichtige dient de geldende indexering zelf door te voeren. Voor de zekerheid kun je als alimentatiegerechtigde een bericht sturen aan de alimentatieplichtige, waarin je wijst op het indexeringspercentage.

Voorbeeld

Stel dat in 2010 een alimentatiebijdrage van € 100 per maand is vastgesteld. Deze bijdrage bedroeg per 1 januari 2011 € 100,90 per maand (indexeringspercentage 0,9%). Door de indexeringen in de afgelopen 9 jaar, zal deze bijdrage per 1 januari 2019 € 113,21 gaan bedragen. Via de website van het LBIO kun je eenvoudig zelf berekenen hoe hoog een in het verleden vastgestelde alimentatiebijdrage nu zou moeten zijn.

Indexering uitsluiten

Niet op alle alimentatiebijdragen is indexering van toepassing. Partijen kunnen er namelijk samen voor kiezen om indexering uit te sluiten, bijvoorbeeld indien het loon van de betaler niet stijgt conform het prijsindexcijfer van het CBS. De afspraak om indexering uit te sluiten, moet schriftelijk worden gemaakt. Daarnaast kan een van beide partijen de rechtbank verzoeken de indexering uit te sluiten. Een dergelijk verzoek wordt echter niet vaak toegewezen.

Partijen kunnen bovendien onderling overeen komen (of hiertoe een verzoek doen aan de rechter) dat zij een andere vorm van indexeren zullen hanteren. Zij kunnen bijvoorbeeld afspreken dat ze aansluiten bij de loonontwikkeling van de alimentatiebetaler.

Besluit 2019

Download hieronder de publicatie uit de Staatscourant, waarin het indexeringspercentage voor 2019 is vastgelegd:

Download besluit

Vragen over alimentatie of de indexering van alimentatie? Neem gerust contact met ons op!

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over familierecht?

Op onderstaande website(s) kunt u terecht voor informatie over dit onderwerp.

 

www.verenigingfas.nl

www.kinderbescherming.nl

www.opvoedadvies.nl

www.kiesvoorhetkind.nl

www.villapinedo.nl