Verkorting duur partneralimentatie

 

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel tot herziening van het stelsel van partneralimentatie na stemming in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen.

Geschiedenis

Twee keer eerder schreven we over dit wetsvoorstel. Al in juni 2015 werd een wetsvoorstel over dit onderwerp ingediend. Dat belandde op de plank, waarna in maart 2017 een nota van wijziging volgde. Het wetsvoorstel belandde opnieuw op de plank en in juni 2018 volgde weer een nota van wijziging. Er is inmiddels flink aan het aanvankelijke wetsvoorstel gesnoeid, zodat eigenlijk enkel nog het voorstel tot verkorting van de duur van de alimentatieplicht bleef behouden. Dit wetsvoorstel is op 11 december dus door de Tweede Kamer aangenomen.

Wat gaat er wijzigen?

Op dit moment is het zo dat, indien de rechter geen termijn aan de alimentatieplicht verbindt, deze geldt voor 12 jaar. In de nieuwe wet zal het zo zijn dat, indien de rechter geen termijn vastlegt, de alimentatieplicht een duur heeft die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar.

Er gelden echter uitzonderingen op deze maximumtermijn van 5 jaar.

  1. Het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd en de echtgenoot die recht heeft op alimentatie bereikt binnen nu en 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval eindigt de alimentatieplicht op het moment dat de die echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  2. Het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd en de echtgenoot die recht heeft op alimentatie is geboren op of voor 1 januari 1970 en hij/zij is meer dan 10 jaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval eindigt de alimentatieplicht na 10 jaar.
  3. Indien uit het huwelijk kinderen zijn geboren, eindigt de alimentatieplicht pas op het moment dat het jongste kind van partijen de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Bij samenloop van een van de bovenstaande omstandigheden, geldt de langste alimentatieduur.

Ook onder de nieuwe wetgeving blijft het mogelijk om verlenging van de termijn te vragen. Vereist is dan dat beëindiging van de alimentatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.

Toepassing

Volgens het voorstel, zal de nieuwe wetgeving van toepassing zijn op echtscheidingen die na 1 januari 2020 plaatsvinden.

Hoe nu verder?

Op 11 december is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Nu zal het wetsvoorstel door de Eerste Kamer worden beoordeeld.

To be continued….

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over alimentatie?

Op onderstaande website(s) kunt u terecht over meer informatie over dit onderwerp.

 

www.nibud.nl

www.lbio.nl