Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen!

 

Vandaag, 21 mei 2019, is het wetsvoorstel tot herziening van het stelsel van partneralimentatie na stemming door de Eerste Kamer aangenomen. Op 11 december 2018 stemde het merendeel van de Tweede Kamer al voor het wetsvoorstel en nu is het wetsvoorstel dus ook door de Eerste Kamer aangenomen.

Wat betekent dit?

Dat het wetsvoorstel nu door de Eerste Kamer is aangenomen, betekent dat de voorgestelde wetswijzigingen ook daadwerkelijk doorgang zullen vinden. Het wetsvoorstel gaat nu naar het Kabinet van de Koning, waar de Koning het zal ondertekenen en vervolgens zal ook de Minister het ondertekenen. Als dat is gebeurd wordt de gepubliceerd in het Staatsblad.

Wat gaat er precies veranderen?

Het wetsvoorstel (en nu bijna de Wet) kent een lange geschiedenis en heeft ook best een poosje op de plank gelegen. Al diverse malen schreven we op onze website over de voorgenomen wijzigingen en de stand van zaken. Al in juni 2015 werd een wetsvoorstel over dit onderwerp ingediend. Dat belandde op de plank, waarna in maart 2017 een nota van wijziging volgde. Het wetsvoorstel belandde opnieuw op de plank en in juni 2018 volgde weer een nota van wijziging. Er is inmiddels flink aan het aanvankelijke wetsvoorstel gesnoeid, zodat eigenlijk enkel nog het voorstel tot verkorting van de duur van de alimentatieplicht bleef behouden. Dit wetsvoorstel is op 11 december  door de Tweede Kamer aangenomen en vandaag dus door de Eerste Kamer.

Op dit moment is het zo dat, indien de rechter geen termijn aan de alimentatieplicht verbindt, deze geldt voor 12 jaar. In de nieuwe wet zal het zo zijn dat, indien de rechter geen termijn vastlegt, de alimentatieplicht een duur heeft die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar.

Er gelden echter uitzonderingen op deze maximumtermijn van 5 jaar.

  1. Het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd en de echtgenoot die recht heeft op alimentatie bereikt binnen nu en 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval eindigt de alimentatieplicht op het moment dat de die echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  2. Het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd en de echtgenoot die recht heeft op alimentatie is geboren op of voor 1 januari 1970 en hij/zij is meer dan 10 jaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval eindigt de alimentatieplicht na 10 jaar.
  3. Indien uit het huwelijk kinderen zijn geboren, eindigt de alimentatieplicht pas op het moment dat het jongste kind van partijen de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Bij samenloop van een van de bovenstaande omstandigheden, geldt de langste alimentatieduur.

Ook onder de nieuwe wetgeving blijft het mogelijk om verlenging van de termijn te vragen. Vereist is dan dat beëindiging van de alimentatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.

Ingangsdatum

Volgens het voorstel, zal de nieuwe wetgeving van toepassing zijn op echtscheidingen die na 1 januari 2020 plaatsvinden.

 

Het wachten is nu op de definitieve wettekst en de publicatie in het Staatsblad. Mocht u vragen hebben over de aankomende wijzigingen, neem dan gerust contact op!

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over alimentatie?

Op onderstaande website(s) kunt u terecht over meer informatie over dit onderwerp.

 

www.nibud.nl

www.lbio.nl