Vakantiegeld op overuren!

Sinds 1 januari 2018 vallen inkomsten uit overwerk ook onder het loonbegrip van de Wet Minimumloon. Gevolg daarvan is dat ook over deze uren vakantiegeld (ook wel vakantietoeslag genoemd) moet worden betaald.

Uitzonderingen

Ook deze regel kent natuurlijk een aantal uitzonderingen. Namelijk;

  • bij cao mag van deze verplichting worden afgeweken. Er blijft echter gelden dat de som van het loon en de vakantietoeslag tenminste 108% van het minimumloon dient te bedragen;
  • met werknemers die meer dan driemaal het minimumloon verdienen kan worden afgesproken dat zij over dat deel dat meer dan driemaal het minimumloon bedraagt geen recht op vakantietoeslag hebben;
  • met werknemers met een hoog (basis)loon mag worden afgesproken dat de vergoeding voor overwerk geacht wordt in het basisloon te zijn inbegrepen.

Vakantiegeld bij ziekte

Ook indien u arbeidsongeschikt bent, en uw salaris door uw werkgever wordt doorbetaald, heeft u recht op vakantietoeslag over het in deze periode genoten salaris.

Belasting

Wie zich te snel rijk rekende, kan echter voor verrassingen komen te staan. De Belastingdienst ziet vakantietoeslag namelijk als een aanvulling op het salaris en daarom betaalt u daar meer belasting over. Ter illustratie:

Bruto maandloon Bruto vakantiegeld Netto vakantiegeld
€ 1.500 € 1.440 € 900
€ 2.000 € 1.920 € 1.100
€ 2.500 € 2.400 € 1.350
€ 3.000 € 2.880 € 1.450
€ 3.500 € 3.360 € 1.700
€ 4.000 € 3.840 € 1.950
€4.500 € 4.320 € 2.200

 

Bron: NIBUD

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over arbeidsrecht?

Op onderstaande websites kunt u terecht voor informatie over onderwerp.

 

www.vaan-arbeidsrecht.nl

www.uwv.nl

www.rijksoverheid.nl