Alimentatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van het besteedbare inkomen van het gezin, voor verbreking van de relatie. Het inkomen van beide ouders en eventuele toeslagen vormen samen het netto besteedbaar gezinsinkomen. De behoefte van de kinderen wordt, met inachtneming van dat gezinsinkomen, aan de hand van door het NIBUD ontwikkelde tabellen vastgesteld. In deze behoefte is rekening gehouden met de normale kosten, die horen bij verzorging en opvoeding van kinderen en er wordt aangegeven wat mensen met een bepaald inkomen (doorgaans) aan kinderen uitgeven. Beide ouders worden geacht in deze behoefte te voorzien.

Na verbreking van de samenwoning, wordt aan de hand van het besteedbaar inkomen van beide ouders, waarbij wordt rekening gehouden met normbedragen voor wonen en levensonderhoud, de draagkracht vastgesteld. Afhankelijk van de mate van zorg voor de kinderen wordt vervolgens ieders aandeel aan deze kosten bepaald.

Laat voor € 199,- door een van onze gespecialiseerde advocaten checken of er kinderalimentatie dient te worden vastgesteld of bekijk of de huidige alimentatiebijdrage nog voldoet aan de wettelijke maatstaven.

Wilt u een alimentatieberekening laten maken of een bestaande alimentatieberekening laten herzien, neem dan naar het intakegesprek alvast een aantal stukken mee, zodat we direct van start kunnen! Download hieronder een overzicht van documenten die we nodig hebben voor een berekening.


Download de checklist Klik hier om te downloaden

Partneralimentatie

Echtgenoten zijn, in beginsel, ook na beëindiging van het huwelijk gehouden een bepaalde periode bij te dragen in elkaars levensonderhoud. Deze bijdrage wordt ook wel partneralimentatie genoemd.

Partneralimentatie wordt vastgesteld aan de hand van drie factoren; behoefte, behoeftigheid en draagkracht. Behoefte wordt bepaald door de levensstandaard (het inkomen) tijdens het huwelijk. In eerste instantie gaat met er van uit, dat alimentatiebehoeftige zelf in zijn/haar behoefte kan voorzien, door het verwerven van inkomsten. Wanneer deze inkomsten niet voldoende zijn, is er sprake van behoeftigheid aan de zijde van de alimentatiegerechtigde. Er wordt dan beoordeeld in hoeverre de alimentatieplichtige ex-partner in staat kan worden geacht een bijdrage te leveren in deze behoefte, oftewel; of de ex-partner voldoende draagkracht heeft. Bij het vaststellen van deze draagkracht wordt rekening gehouden met een aantal vaste lasten. Het mag echter niet zo zijn, dat de alimentatiegerechtigde in een betere positie komt te verkeren dan de alimentatieplichtige, door de betaling van alimentatie.

Wijzigingen en indexering

Indien sprake is van gewijzigde omstandigheden, kan een alimentatiebijdrage worden gewijzigd op verzoek van een van de partijen.

Jaarlijks wordt door de overheid een indexeringspercentage vastgesteld. In beginsel dienen alle alimentatiebijdragen per 1 januari van het daaropvolgende jaar te worden verhoogd met het vastgestelde indexeringspercentage. In 2017 bedraagt het indexeringspercentage 2,1%.

Rekenvoorbeeld: u betaalt in 2016 €100,00 alimentatie per maand. Vanaf 1 januari 2017 bedraagt het alimentatiebedrag €102,10 per maand. De alimentatieplichtige is zelf gehouden deze aanpassing door te voeren.

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over alimentatie?

Op onderstaande website(s) kunt u terecht over meer informatie over dit onderwerp.

 

www.nibud.nl

www.lbio.nl