Familie

 

Familierecht gaat verder dan begeleiding bij echtscheiding of een verbreking van samenwoning. Zo adviseren – en zo nodig procederen – wij bij vraagstukken over gezag, omgang, hoofdverblijf en andere problemen waarbij het belang van kinderen voorop staat. Denk bijvoorbeeld ook aan verhuizingen, verschil van mening over de opvoeding, ondertoezichtstellingen en het benoemen van een bijzonder curator. Daarnaast adviseren wij bij curatele en naamswijzingen. Meer informatie hierover vindt u op het tabblad Kinderen.

Huwelijk en samenwonen

Wij beoordelen huwelijksvoorwaarden en samenlevingsovereenkomsten, maar ook concept-convenanten bij scheiding. Daarin beoordelen we bijvoorbeeld de afspraken over alimentatie en de verdeling van de huwelijksgoederen gemeenschap of huwelijksvoorwaarden in het kader van second-option bij mediation. Ook begeleiden wij bij de afwikkeling van boedelscheidingen.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer er ontwikkelingen binnen het huwelijk of externe (wettelijke) wijzigingen zijn, adviseren wij over de noodzaak van het tussentijds aanpassen van de huwelijkse voorwaarden.

Uit elkaar

Download hieronder een blanco intakeformulier en neem dit formulier ingevuld mee naar het intakegesprek. Zo kunnen we een vlotte start maken.


Download intakeformulier Klik hier om te downloaden

 

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. Voor stellen die geen huwelijkse voorwaarden maken, wordt de beperkte gemeenschap van goederen standaard, in plaats van de algehele gemeenschap van goederen. Onderstaande factsheet bevat een overzichtelijke weergave van de wijzigingen. Ook in diverse blogartikelen onder de kop ‘nieuws & blog’ is aanvullende informatie te vinden.


Download de GRATIS factsheet 

Alimentatie

Een belangrijk onderdeel van familierecht is de partner- en kinderalimentatie. Wij adviseren en procederen bij (tussentijdse) wijzigingen van alimentatieregelingen. Een wijziging is mogelijk wanneer uw omstandigheden veranderen, denk aan verlies of verhoging van inkomsten, andere woonlasten, een nieuwe relatie en maatregelen van de overheid. Vraagt u zich af of uw alimentatieregeling nog juist is? Vul de alimentatiecheck in. Wij informeren u over de uitkomst en de mogelijkheden.

Alimentatiecheck

Laat voor € 199,- door een van onze gespecialiseerde advocaten checken of er kinderalimentatie dient te worden vastgesteld of bekijk of de huidige alimentatiebijdrage nog voldoet aan de wettelijke maatstaven.

Wilt u een alimentatieberekening laten maken of een bestaande alimentatieberekening laten herzien, neem dan naar het intakegesprek alvast een aantal stukken mee, zodat we direct van start kunnen! Download hier een overzicht van documenten die we nodig hebben voor een berekening.

 

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over familierecht?

Op onderstaande website(s) kunt u terecht voor informatie over dit onderwerp.

 

www.verenigingfas.nl

www.kinderbescherming.nl

www.opvoedadvies.nl

www.kiesvoorhetkind.nl

www.villapinedo.nl