Kinderen

Als u kinderen heeft en gaat scheiden, moeten u en uw partner nadenken over hoe u in de toekomst afspraken over de kinderen wilt maken. Dit legt u vast in een ouderschapsplan. Hierin staan hoofdzaken, zoals het hoofdverblijf van het kind en bezoekregelingen, en dagelijkse zaken, zoals afspraken over zakgeld en computergebruik. Dit plan vormt een belangrijke leidraad voor de toekomst van uw kind en uw omgang met elkaar en dient dus zorgvuldig te worden opgesteld. Wij begeleiden u daarbij.

Ouderschapsplan

Daarnaast bieden we begeleiding bij het opstellen van het (noodzakelijke) ouderschapsplan. Hierin worden zaken als het hoofdverblijf van de kinderen, de zorgverdeling en de financiële verdeling van de lasten vastgelegd. Maar ook, wat wellicht nog belangrijker is, de manier waarop ouders met elkaar in contact blijven over dingen die de kinderen aangaan. Denk aan afspraken over school en medische zaken, verhuizingen en nieuwe partners. Natuurlijk geven we ook de kinderen de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Gea Brokking is opgeleid tot K.I.E.S.-omgangbegeleider en kan hier dan ook op de juiste manier invulling aan geven.

Contact met uw kind

Wanneer u als ouders niet tot overeenstemming komt over de contacten tussen de niet-verzorgende ouder en uw kind, dan neemt de rechter een beslissing. Dit kan gebeuren op verzoek van een of beide ouders. Ook kan er een bijzonder curator worden aangesteld die de belangen van uw kind behartigt.

Alimentatie en kosten

Het ouderschapsplan bevat ook zaken als alimentatie en betalingen van kosten van school en studie. Als u daar als ouders niet samen uitkomt, dan kan de rechter erover beslissen. Bij de berekening van de kinderalimentatie worden tabellen gebruikt. Op grond van het inkomen van de ouders wordt vastgesteld wat het kind voor de scheiding nodig had. Vervolgens wordt op basis van het inkomen van beide ouders apart vastgesteld welke bijdrage zij aan de behoefte van het kind moeten en/of kunnen leveren. Hierbij kan ook rekening worden gehouden met de mate van verzorging.

Alimentatiecheck

Laat voor € 199,- door een van onze gespecialiseerde advocaten checken of er kinderalimentatie dient te worden vastgesteld of bekijk of de huidige alimentatiebijdrage nog voldoet aan de wettelijke maatstaven.

Wilt u een alimentatieberekening laten maken of een bestaande alimentatieberekening laten herzien, neem dan naar het intakegesprek alvast een aantal stukken mee, zodat we direct van start kunnen! Download hier een overzicht van documenten die we nodig hebben voor een berekening.

Het kind voorop

Als K.I.E.S.-omgangbegeleider verdiept Gea zich in de gevolgen van echtscheiding voor de kinderen. Meer informatie hierover vindt u op www.kiesvoorhetkind.nl. Via de vragen staat vrij-button kunnen kinderen vragen stellen aan een deskundige die zich belangeloos inzet voor het welzijn van kinderen in moeilijke (vecht)scheidingssituaties.

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over betrokken kinderen?

Op onderstaande website(s) kunt u terecht voor informatie over dit onderwerp.

 

www.verenigingfas.nl

www.mfnregister.nl

www.kiesvoorhetkind.nl

www.dekleinedrempel.nl

www.villapinedo.nl