Werk

Tussen een voornemen tot ontslag en de afronding van dat traject zit vaak maar weinig tijd. De ontslagroute is in de Wet werk en zekerheid omschreven en die biedt slechts korte termijnen om tot de juiste beslissing te komen. Aangezien de gevolgen van ontslag verstrekkend kunnen zijn, is het belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer zich tijdig laten informeren.

Arbeidsrecht: advies en procedure

Voor beide partijen geldt dat de juiste keuze op het juiste moment cruciaal is voor een goede uitkomst. Wat betekent deze beslissing op financieel gebied? Is herplaatsing binnen het bedrijf of arbeidsbemiddeling naar een nieuwe baan mogelijk? Moet de zaak voorgelegd worden aan de rechter of aan het UWV? Is er sprake van een transitievergoeding of aanvullende vergoeding? Wij vinden samen met u de antwoorden op deze vragen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wanneer er overeenstemming is over het ontslag, beoordelen wij de vaststellingsovereenkomst. We onderzoeken voor u of de afspraken tussen de partijen op de juiste manier zijn vastgelegd. Dat is onder meer van belang voor de houdbaarheid van die overeenkomst en de mogelijke aanspraak op een WW-uitkering.

Op deze pagina vindt u een handige checklist, waarin de essentiële onderdelen van een vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen.

Laat voor € 149,- uw vaststellingsovereenkomst door een van onze gespecialiseerde advocaten checken. Zo weet u zeker dat uw recht op een WW-uitkering blijft gewaarborgd en u het maximale uit de beëindiging haalt!

Advies bij nieuwe contracten

Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers bij nog af te sluiten arbeidsovereenkomsten. Daarbij komen onder andere de proeftijd en het concurrentiebeding aan bod. Zo vermijdt u onaangename verrassingen in de toekomst.

Werknemers en ziekte

Het begeleiden van langdurig zieke medewerkers is een omvangrijk proces, dat belangrijke beslismomenten en procedures kent. Wanneer u ons tijdig inschakelt, kan ook dit traject zeer soepel verlopen. Wij bieden onder meer begeleiding bij het inzetten van een goed re-integratiebeleid.

Bereken eenvoudig uw ontslagvergoeding

Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer die wordt ontslagen in beginsel recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Met onderstaande berekensheet berekent u eenvoudig hoe hoog uw transitievergoeding zou zijn.


 Download berekensheet Klik hier om te downloaden

 

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over arbeidsrecht?

Op onderstaande websites kunt u terecht voor informatie over onderwerp.

 

www.vaan-arbeidsrecht.nl

www.uwv.nl

www.rijksoverheid.nl