Tarieven en voorwaarden

Gedurende het kennismakingsgesprek (eerste halfuur gratis) maken wij samen met u een inschatting van het probleem. Wij bespreken met u de werkwijze en het kostenaspect. Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een uurtarief, te vermeerderen met 7% kantoorkosten en btw. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om, onder met u te bespreken voorwaarden, een prijsafspraak te maken.

Wij werken ook op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Wij vragen in dat geval ten behoeve van u een zogenaamde ‘toevoeging’ aan. Ook deze mogelijkheid zal tijdens het kennismakingsgesprek worden besproken. De gehanteerde tarieven en voorwaarden die gelden in geval van gesubsidieerde rechtsbijstand worden regelmatig aangepast. Kijk voor actuele informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand op www.rvr.org.

Onze werkzaamheden verrichten wij op basis van de toepasselijke algemene voorwaarden. Op uw verzoek zenden wij u deze kosteloos toe. Onze algemene voorwaarden zijn bovendien te downloaden.


Algemene voorwaarden (PDF)
Klik hier om te downloaden

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Blijf op de hoogte!

Volg ons op Facebook en LinkedIn:

 

www.facebook.com

www.linkedin.com