Werkwijze

Wanneer we u adviseren en/of bijstaan komt tussen Brokking Advocatuur & Mediation en u, als cliënt, een overeenkomst van opdracht tot stand, waarop de door ons kantoor gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Klik hier om de algemene voorwaarden in te zien.

Bij aanvaarding en uitvoering van de door u als cliënt aan ons kantoor verleende opdracht staat uw belang vanzelfsprekend voorop. Wij bepalen in overleg met u hoe de aanpak van een zaak zal zijn. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke bepalingen, maar ook aan de voor advocaten geldende Gedragsregels en aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) uitgevaardigde Richtlijnen en Verordeningen. Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederladse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070-3353535, info@ advocatenorde.nl). Kijk voor meer informatie op www.advocatenorde.nl.

Wij werken steeds op een wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat kan en mag worden verwacht. Wij hechten veel waarde aan een transparante werkwijze. Wij kennen een interne klachtenregeling en zijn aangesloten bij de geschillenregeling voor de advocatuur  (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/)

De overeenkomst van opdracht kan te allen tijde worden opgezegd door u als cliënt. Wij kunnen de overeenkomst alleen opzeggen wanneer daarvoor zwaarwegende redenen aanwezig zijn. Bij beëindiging van de opdracht volgt een einddeclaratie. Het staat Brokking Advocatuur & Mediation vrij een opdracht niet te aanvaarden.

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Blijf op de hoogte!

Volg ons op Facebook en LinkedIn:

 

www.facebook.com

www.linkedin.com